Passiv indkomst

Lær hvordan du opbygger en passiv indkomst, og øger din indkomst el. formue måned for måned med en meget lille arbejdsindsats, så du på sigt vil opnå mere økonomisk frihed.

En passiv indkomst kan være din primære indtægtskilde el. en ekstra indtægt du har ved siden af dit fuldtidsarbejde. Det kan også være investeringer der ikke giver dig en direkte ekstra indtægt, men øger din formue over tid og på den måde giver dig en fremtidig passiv indkomst.

Den passive indkomst er en sideindkomst der kommer uanset om du arbejder på den eller ikke, og derfor er den passiv. Der findes dog ikke en 100% passiv indkomst, da al indtægt kræver en lille smule arbejde at opbygge. Den tid du investerer i at grundlægge din ekstra indtægt, kan dog sikre dig en 100% passiv indkomst i fremtiden, og her kan du lære meget mere om passiv indkomst.

Former for passiv indkomst

Jeg vil dele passiv indkomst op i to former eller kategorier, da der er stor forskel på hvornår du får værdi ud af den passive indtægt.

  • Nutidig
  • Fremtidig

Nutidig passiv indtægt er den form hvor du skaber dig en passiv indkomst her og nu, så du har ekstra penge hver måned fra en sideindkomst.

Fremtidig passiv indtægt el. formueforøgelse er en form for passiv indkomst hvor du først får pengene mellem hænderne senere i livet, men til gengæld kan du nye godt af renters rente effekten.

Bedste ideer til passiv indkomst

Herunder har jeg lavet en liste over alle de ideer jeg får og finder til at generere en passiv indkomst. Jeg forsøger at rangerer dem efter hvad jeg ser som den bedste form for passive indkomst. Du må meget gerne komme med inputs eller nye ideer nederst på siden her.

#1 Fast ejendom

Den bedste passive indkomst for fremtiden er at investere i fast ejendom. Ikke med det formål at flippe den el. udleje den, men købe en lejlighed el. et hus og bo i det. Over tid har det vist sig at være en af de klart bedste investeringer du kan gøre dig.

Det giver dig ikke en passiv indtægt her og nu, men du kan have et rigtig godt økonomisk udgangspunkt for resten af dit liv, hvis du bor i ejendommen i mere end 20 år el. sælger når markedet er på et højdepunkt (men hvem ved hvornår det er?).

#2 Månedsopsparing

Min personlige favorit!

Denne passive indkomst er også for fremtiden, men den er virkelige passiv og har en virkelig lav indgangsbarriere. En månedsopsparing tilbydes af banker og andre finansielle virksomheder, som et produkt hvor du kan vælge at overfører et fast beløb hver måned, som de investerer for dig.

Det er det ideelle produkt og den ideelle måde at få penge til at arbejde for dig på, hvis du ikke gider at bruge tid på det, ikke har vildt mange penge nu og her, og bare gerne vil have mere økonomisk frihed i fremtiden. Du kan som regel komme igang fra 100 kr./måneden.

#3 Udbytteaktier

Kan du godt lide at bruge tid på at sætte dig ind i virksomheder, hvad de laver og hvorfor de kunne være en god investering, så er udbytteaktier den helt rigtige måde at skabe en passiv indtægt på.

Med en udbytteaktie får du en procentdel af en virksomheds overskud udbetalt hvert år/halvår/kvartal/måned. Det er selvfølgelig ikke uden risiko for et kurstab, men strategien skal være at købe og holde aktien for at modtage udbyttet resten af dit liv – det er en passiv indtægt for nutiden.

#4 Crowdlending

#5 REIT

#6 Investeringsforeninger og ETF’er

#3 Udlejning af udstyr og værktøj

#3 Udlejning af ejendom

#3 Lav en bog

#3 Lav en app

#4 Lav en Youtube-kanal

#3 Udlejning af bil

5-trins raketten til 100% passiv indkomst

Denne “metode” forudsætter at du investerer din tid i at opbygge en passiv indkomst over en længere periode. Du behøver ikke finde mere end bare 1 time om ugen, for at få succes med det. Udover din egen tid er der ingen forudsætninger.

  1. Lav 1-2 hjemmeside med brugbar information
  2. Lav 10 niche affiliate hjemmeside
  3. Lav en større affiliate hjemmeside
  4. Sælg links fra dine hjemmesider
  5. Investér i udbytte aktier

ekstra indtægt

sideindkomst